Over ons

Onze ‘leerlingen’ komen bij ons in dienst en leren in enkele jaren het prachtige vak van machinaal houtbewerker of interieurbouwer en kunnen zelfs doorgroeien naar kaderfuncties binnen de timmer- en meubelindustrie.

SPTM-56

Oudste beroep van de wereld…bijna dan

Het nagenoeg oudste beroep ter wereld is nog steeds een uitdaging. Wel is er
sprake van een ware evolutie op het gebied van materialen en de bewerking er
van. Kijken naar de lijst met 'Vakopleiding Hout' beroepen valt de veelzijdigheid op in opleidingen. Vakopleiding Hout is er voor iedereen met belangstelling voor houtbewerking. Vakopleiding Hout heeft een innige samenwerking met Curio. Het theoriegedeelte van de opleidingen wordt dan ook door Curio gegeven. 

Win-win voor bedrijf & leerling

Vakopleiding Hout biedt een win-win situatie voor het bedrijfsleven en de leerlingen. Je kunt immers starten als beginnend beroepsbeoefenaar in de timmer- of meubelindustrie en doorgroeien naar tal van leidinggevende functies. Hiermee is Vakopleiding Hout een ideale springplank voor iedereen die een carrière in een houtberoep wil starten.

Bedrijven profiteren van het zorgeloos inlenen van goed geschoold, relatief goedkoop personeel. In onze sector volgen slechte economische tijden en goede tijden elkaar op. Flexibiliteit is daarom wenselijk zonder dat u als werkgever inboedt aan kwaliteit.

Geschiedenis

Vakopleiding Hout (voorheen SPTM) is opgericht in 1991. Het was een initiatief van West-Brabantse en Zeeuwse timmer- en meubelbedrijven. De gedachte om juist in moeilijke tijden hard te werken aan goed opgeleide mensen heeft zijn vruchten af geworpen.

Sinds de oprichting zijn er al vele jonge mensen opgeleid voor de houtverwerkende industrie. Een groot aantal van hen is inmiddels doorgegroeid naar sleutelposities binnen de bedrijven waar ze terechtgekomen zijn. De drang om beter te willen worden heeft zich vertaald in een professionele organisatie, een goed geoutilleerde locatie en een trouwe achterban. Naast het praktisch opleiden van leerlingen in de timmer en meubelindustrie is er voor het theoretische gedeelte van de opleiding vanaf het begin al een intensieve samenwerking met de opleider in de regio, tegenwoordig Curio.

Ook in de toekomst zal alles in het werk worden gesteld om te bouwen aan hoogwaardig onderwijs. De sector en haar klanten verdienen een professioneel plan van aanpak. Voor nu, maar zeker ook voor later.